งานสัมนาและกิจกรรม

หลักสูตร ระยะเวลา เดือน อัตราค่าสัมนา (บาท)
สมาชิก บุคคลทั่วไป
Automotive Manufacturing 2013 Seminar 20 มิถุนายน 2556 ฟรี ฟรี
การกัดกร่อนที่พบบ่อยในการใช้งานสเตนเลส 21 พฤศจิกายน 2556 856 1,284
Laser-Fused Stainless Structurals in all shapes and sizes for all industries 22 พฤศจิกายน 2556 ฟรี ฟรี