ติดต่อเรา

ที่อยุ่การติดต่อ

สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทย
อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 (อาคารเก่า)ซอยตรีมิตร ถนนพระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


โทรศัพท์ : 02-712 1649
โทรสาร : 02-381 6730
    
รายละเอียดการติดต่อ
• ผู้จัดการสมาคม : E-mail: tssdathai@gmail.com
• ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ : E-mail: tssdathai@gmail.com

• ฝ่ายวิชาการ-สัมมนา : E-mail: tssdathai@gmail.com
• ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ : E-mail: tssdamems@gmail.com
 

แบบฟอร์มติดต่อผ่านทางเว็บไซต์